okt 162017
 

Het aanstaande kabinet Rutte III wil voor 2020 het pensioenstelsel vernieuwen, waarbij iedereen een individuele pensioenpot krijgt. De sociale partners moeten de plannen vormgeven en in de loop van 2018 hierover overeenstemming bereiken, zodat daarna kan worden begonnen met het maken van wetgeving.

De bedoeling is dat elke Nederlander straks een individuele pensioenpot heeft. In het huidige systeem wordt gespaard in een algemene pot, waaruit iedereen zijn pensioen krijgt uitgekeerd. Door de invoering van individuele spaarpotten wordt het pensioen een stuk persoonlijker en minder abstract dan nu. Het voelt meer als ‘eigen geld’. De collectieve uitvoering van de pensioenregeling en de verplichte deelname eraan, moeten echter wel behouden blijven.

De wens van de individuele pensioenpot van kabinet Rutte III, is in lijn met een eerdere verkenning van de Sociaal-Economische Raad. Ook blijft het gedeelde risico in stand.