aug 022017
 

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de restschuldregeling op de onderwaterhypotheek afgeschaft. Deze regeling was geïntroduceerd als crisismaatregel om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen en was daarom tijdelijk van aard.

Wat houdt de restschuldregeling in?

Bij een onderwaterhypotheek is de waarde van de eigen woning lager dan de op die woning rustende schuld. Met deze regeling kon je tijdelijk (maximaal 15 jaar) de rente en kosten aftrekken van de schuld die je overhield als je je huis ‘onderwater’ had verkocht, zodat je in staat was om te verhuizen.

Waarom wordt de regeling afgeschaft?

De regeling is van kracht geworden met ingang van 29 oktober 2012. Volgens de staatssecretaris heeft de doorstroming op de woningmarkt zich echter inmiddels hersteld. Hierom ziet hij geen aanleiding de Regeling restschuld te verlengen. Zo zouden huizenprijzen stijgen, het aantal woningtransacties weer boven het gemiddelde van voor de crisis liggen en verwacht de staatssecretaris dat het onderwaterpercentage aan het eind van dit jaar is gedaald tot het niveau van voor de crisis.

In actie komen dit jaar


Als je je nog beperkt voelt in je verhuisplannen omdat de hypotheek hoger is dan de waarde van de woning, lijkt het nu het juiste moment om in actie te komen. Anders is het waarschijnlijk wachten tot de waarde van de woning gelijk is aan de hypotheekschuld.

Versneld de hypotheekschuld aflossen is immers een optie die voor veel mensen niet haalbaar is. Een niet-aftrekbare lening maakt herfinanciering voor veel mensen onmogelijk.