jul 042017
 

De aanhoudend lage rente vormt één van de belangrijkste risico’s voor de Nederlandse financiële sector. Dit blijkt uit het vandaag gepubliceerde Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS) Voorjaar 2017 van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar de lage rente biedt volgens de DNB ook kansen. Bijvoorbeeld om de hypotheekrenteaftrek versneld af te bouwen.

Risico’s voor financiële sector

De historisch lage rente heeft volgens DNB voor de overheid, huishoudens en bedrijven met veel schuld in het algemeen gunstig uitgepakt. Hun rentelasten zijn namelijk gedaald. De financiële positie van Pensioenfondsen en levensverzekeraars is door deze rentedaling echter verslechterd. De DNB wijst op de risico’s van de aanhoudend lage rente voor de financiële sector en de reële economie.

Winstgevendheid onder druk

DNB: ‘In een dergelijk scenario komt de winstgevendheid van banken naar verwachting onder druk te staan. Terwijl het voor pensioenfondsen en verzekeraars lastiger wordt om hun verplichtingen na te komen. Hierdoor zijn zij mogelijk geneigd beleggingsmogelijkheden met meer risico’s op te zoeken. Naarmate de rente langer laag blijft, treedt gewenning op.   Huishoudens, bedrijven en de overheid verliezen dan de prikkel om schulden omlaag te brengen.’

Afbouw hypotheekrenteaftrek

De lage rente biedt volgens DNB echter ook kansen. ‘Structurele aanpassingen kunnen bij een lage rente versneld worden doorgevoerd. Denk hierbij aan de afbouw van de hypotheekrenteaftrek en de verduurzaming van de economie.

Impliciete subsidie

Het is niet de eerste keer dan de DNB met een (impliciet) pleidooi komt om de hypotheekrenteaftrek verder af te bouwen. Eind januari pleitte DNB nog voor een verdere inperking.

De DNB brengt het recente OFS in bij het jaarlijkse openbare gesprek tussen de Vaste Kamercommissie Financiën, de president van DNB en de directeur van het CPB over macro-economische risico’s voor het financiële stelsel.