Hoe helpen wij?

 

Koetsier Financieel Advies adviseert en bemiddelt in:
• arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
• consumptief krediet
• hypotheken
• pensioenoplossingen DGA / ondernemer
• pensioenoplossingen werknemers
• Persoonlijk financieel plan
• risicoverzekeringen
• schadeverzekeringen particulier
• schadeverzekeringen zakelijk
• vermogensbeheer

Er zijn nogal wat financiële zaken waar je als ondernemer iets van moet vinden en waarin je een keuze moet maken. Vaak wordt er een onderscheid gemaakt tussen zakelijke risico’s zoals aansprakelijkheid voor bedrijf en/of beroep en de meer persoonlijke risico’s zoals het risico van arbeidsongeschiktheid of het financiële risico van te weinig pensioeninkomen of problemen bij de financiering van de eigen woning.

Vragen die dan naar voren kunnen komen, zijn:
• welke risico’s draag ik zelf en welke risico’s breng ik onder bij een verzekeraar?
• wat is voor mij de beste oplossing?
• welke financiële doelen streef ik na?
• wanneer moet ik uiterlijk actie ondernemen?

KFA helpt u bij het maken van deze keuzes. U wordt periodiek geïnformeerd over wijzigingen in de wetgeving en krijgt uitleg over de gevolgen die deze wijzigingen voor u hebben. Wij benaderen u actief als er betere mogelijkheden voorhanden zijn. Omdat de veranderingen in de financiële dienstverlening elkaar de laatste jaren in hoog tempo opvolgen, verdient een actieve financiële coach zich vlot terug.

KFA helpt u graag financieel gezond te worden en te blijven. U krijgt het gevoel weer zelf aan het roer te staan van uw financiële reilen en zeilen. Wij houden als financieel planningskantoor altijd rekening met de levensfase van onze klanten, waardoor er op termijn geen problemen ontstaan bij uitgaven of wensen die vooraf in beeld gebracht konden worden.
Bekend zijn de problemen bij financiering van de eigen woning voor ondernemers vanaf 55-jarige leeftijd. Het aantonen van het benodigde pensioeninkomen voor de gevraagde financiering is hierbij de bottleneck.