Koetsier Financieel Advies (KFA): uw partner voor pensioenadvies en -bemiddeling in de gemeente Deventer

 

Pensioenverzekeringen zijn complexe producten, dus stelt de wetgever hoge eisen aan de integriteit,  kennis en ervaring van de pensioenadviseur.

KFA beschikt sinds 2011 over het vereiste Wft Pensioendiploma om te kunnen adviseren over Tweede pijler pensioenen. Hieronder valt naast het pensioen in de werkgever-werknemersfeer ook de oudedagvoorziening van de DGA. Begin 2015 is het vereiste nieuwe Pensioendiploma behaald.

Advies en bemiddeling

KFA geeft pensioenadvies en bemiddelt in alle type pensioenregelingen zoals middelloon, eindloon, kapitaalsovereenkomsten en zuivere beschikbare premieregelingen.

Samen zoeken naar de beste prijs-kwaliteitverhouding

Door de zeer lage rentestand is de inkoopprijs van een gegarandeerd pensioen fors omhooggegaan en is er een duidelijke verschuiving zichtbaar van Middelloonregeling (ML-regeling) naar Beschikbare Premieregeling (DC-regeling). Hiermee verschuift het risico van de werkgever naar de werknemer.

Wij helpen de werkgever bij het treffen van een pensioenregeling die past bij zijn wensen en financiële doelen, zodat er een regeling ontstaat met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Zelf je documenten inzien

Zowel de werkgever als de werknemer en de adviseur kunnen inloggen in goed werkende pensioenportalen en hun situatie en documenten eenvoudig inzien.

Rendement en toetsing belangrijk in ons advies

Het rendement van de aangeboden fondsen wordt door deze ontwikkeling een steeds belangrijker onderdeel van het pensioenadvies. Ook de toetsing of er sprake is van een verplichtstelling bij een Bedrijfspensioenfonds (BPF) en de financiële haalbaarheid van de voorgenomen pensioentoezegging zijn belangrijke onderdelen van ons pensioenadvies.

Contractpartners

Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werken wij  onder andere samen met onderstaande contractpartners. Dit is geen gelimiteerde opsomming. Wij werken met nog meer contractpartijen die we meenemen in ons advies.

 

asr-verzekeringenlogo-zwitserlevenlogo-nnlogo scildon