mei 102017
 

De Staatssecretaris van Financiën maakte onlangs de forfaitaire rendementen van box 3 voor 2018 bekend.  Kleine verschillen weliswaar, maar wel in het voordeel van de belastingbetaler.

Aangepaste forfaitaire rendementen

Het forfaitaire rendement voor sparen komt uit op 1,30% (2017: 1,63%) en voor beleggen op 5,38% (2017: 5,39%).

Schijf   Grondslag sparen en beleggen  Percentage 1,63      Percentage 5,39  (2017)

1.         Tot en met € 75.000,-                      67%                            33%
2.         € 75.001 tm  € 975.000,-                 21%                            79%
3.         Vanaf € 975.001                                 0%                           100%

Hieronder geef ik een voorbeeld op basis van de cijfers van 2017.

Voorbeeld Frits

Frits heeft een grondslag voor sparen en beleggen van € 100.000,-.

Frits heeft dus € 125.000,- vrij vermogen met een vrijstelling van € 25.000,-

ook wel het heffingsvrije vermogen genoemd, ad € 25.000,- in 2017.

Voordeel schijf 1
Voor 67% x € 75.000 = € 50.250,- geldt een percentage van 1,63%.

Forfaitair voordeel € 50.250,- x 1,63%= € 819,-

Voor 33%  x € 75.000 = € 24.750,- geldt het percentage van 5,39%

Forfaitair voordeel € 24.750 x 5,39% = €1.334,-

Voordeel schijf 2
Voor 21% x € 25.000 = € 5.250 geldt een percentage van 1,63%
Het voordeel is dan 1,63% x € 5.250,- = € 85,-

Voor 79% x € 25.000,- = € 19.750,- geldt het percentage van 5,39%

Het voordeel is 5,39% x € 19.750,- = € 1.065,-

Totaal forfaitair voordeel Box III : € 819 + € 1.334 + € 85 + € 1.065 = € 3.303,-

Frits betaalt hierover 30% belasting in 2017 : € 3.303 x 30% = € 990,90

Prognose 2019

Ook voor 2019 gaat de vermogensredementsheffing naar verwachting naar beneden. De raming van de staatssecretaris voor 2019 luidt voor sparen 0,89% en voor beleggen 5,33%

apr 242017
 

woonlastingverzekeringOnlangs heeft Dazure de GoedIdee Woonlastenverzekering geïntroduceerd.  De verzekeraar voor deze bijzondere verzekering is Bovemij, sinds 1963 de verzekeringsmaatschappij van BOVAG.

Verzeker je woonlasten bij arbeidsongeschiktheid

Een ongeluk, ernstige ziekte of werkloosheid kan zorgen voor een flinke achteruitgang van je inkomen. Met de GoedIdee Woonlastenverzekering kun je jouw woonlasten blijven betalen wanneer je arbeidsongeschikt of werkloos raakt.

Maandelijkse uitkering

De verzekerde ontvangt voor een bepaalde periode een maandelijkse uitkering waarmee hij de woonlasten kan betalen. Als de verzekerde komt te overlijden door een ongeval, volgt er een uitkering aan de nabestaanden van 24 keer de verzekerde som. De verzekering is af te sluiten in combinatie met een hypotheek en is geschikt voor werknemers in loondienst.

De GoedIdee Woonlastenverzekering wordt door Dazure aangeboden via de bij haar aangesloten adviseurs. Marktonderzoek toonde aan dat dit een product is wat adviseurs graag aanbieden tijdens een adviesgesprek met betrekking tot de hypotheek.

Meer weten?

Wil je meer weten over de GoedIee Woonlastenverzekering? Ik vertel je hierover graag meer. Mail mij op  lourens@koetsierfinancieeladvies.nl of bel 0570-592 599.

apr 182017
 

bkr-registratieEen negatieve BKR-registratie kan toekomstdromen onmogelijk maken. Geen wonder dat klanten op zoek gaan naar makkelijke manieren om hier vanaf te komen. Maar wat is er eigenlijk mogelijk?

Bijna alle consumptieve kredieten worden geregistreerd bij BKR. Betaalt de klant keurig op tijd, dan spreken we van een positieve registratie. Een belangrijk signaal over de betalingsmoraal van de klant voor toekomstige kredietverstrekkers. Achterstanden leiden tot negatieve registraties. In veel gevallen betekent dit dat de klant geen nieuwe consumptieve of hypothecaire lening aan kan gaan.
Een negatieve BKR-registratie zoals een achterstandscode of een bijzonderheidsmelding kan dus grote gevolgen hebben. Bijvoorbeeld geen hypothecaire lening en dus geen koopwoning. Dit probleem wordt opgelost als de negatieve registratie verdwijnt. Diverse bedrijven adverteren hiermee. Maar kan dit echt en zo ja, hoe dan?

Klachtenprocedure

Als een klant het niet eens is met de registratie, moet hij hiervoor contact opnemen met de kredietverstrekker die het krediet negatief registreerde. Alleen die kredietverstrekker kan besluiten de achterstandscode of bijzonderheidsmelding te verwijderen. De klant kan het verzoek tot verwijdering het beste onderbouwen met documenten waaruit blijkt dat de registratie onterecht is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan betalingsbewijzen. Als de kredietverstrekker daadwerkelijk een fout heeft gemaakt, moet hij deze fout herstellen. Als klant en kredietverstrekker er samen niet uitkomen, heeft de klant de mogelijkheid om naar de Geschillencommissie van BKR te stappen.

Waarschuwing

BKR, tv-programma Radar en schuldhulpverlening waarschuwen klanten dat het verwijderen van terechte registraties onwaarschijnlijk is en dat klanten moeten oppassen in zee te gaan met partijen die hoge prijzen vragen voor hun ‘hulp’. Om te voorkomen dat terechte registraties onder druk worden verwijderd door kredietverstrekkers, heeft BKR het reglement aangepast. Er staat duidelijk beschreven in welke gevallen een registratie kan worden aangepast en kredietverstrekkers moeten onderbouwen waarom zij een aanpassing willen doorvoeren.
Een schoon of positief BKR-verleden is dus niet zomaar te koop.

mrt 272017
 

Teruggave boeterente duizenden klanten

Hypotheekaanbieders moeten voor duizenden klanten de doorberekende boeterente voor de vervroegde aflossing van de hypotheek, herberekenen. De AFM heeft vrijdag 24 maart 2017 een nieuwe leidraad gepresenteerd waarin deze verplichting is opgenomen.

De verplichte herberekening geldt voor hypotheken vanaf 14 juli 2016.  Het kan ertoe leiden dat hypotheekaanbieders een deel van de boeterente moeten terugbetalen.

Alleen werkelijke financiële nadeel doorbelasten?

Met ingang van 14 juli 2016 geldt voor Nederlandse hypotheekaanbieders de  Europese Mortgage Credit Directive. Hierin is geregeld dat  hypotheekaanbieders niet meer dan het werkelijke financiële nadeel in rekening mogen brengen bij  klanten die hun hypotheek vervroegd willen aflossen.

Op basis van signalen uit de markt, heeft het AFM 0nderzocht welke methode de banken, verzekeraars en de zogeheten regiepartijen sindsdien gebruiken om de rente te berekenen.  Ze  kregen elk 12 dezelfde ‘maatmensen’ voorgelegd. waarvoor ze moesten aangeven hoe ze in dat geval de hypotheekrente zouden berekenen.

mrt 132017
 

duurzaam-beleggen-646x321Er zijn veel aanbieders van duurzame beleggingen. Hoe kun je door de bomen het bos zien?
In dit artikel geef ik je 5 tips om duurzaam te beleggen, zodat je weloverwogen te werk kunt gaan.

1. Bedenk waarom je duurzaam wilt beleggen

Deze gouden tip is van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO).
Drie mogelijke drijfveren om duurzaam te beleggen, zijn:

 • Ethische overwegingen: geen winst uit wapen- of tabaksindustrie.
 • De wens een verschil te maken: beleggen in bedrijven die de wereld verbeteren.
 • Financieel: bedrijven die duurzaamheid hoog hebben zijn vaak winstgevender.

2. Definieer het begrip duurzaam

De grootbanken houden er allemaal een andere definitie op na.
Wat versta jijzelf onder duurzaam? Een kleine CO2-voetafdruk of moeten de ethiek of het vermogen een verschil te maken, hoog in het vaandel staan.

3. Bedenk je beleggingsvorm

Twee populaire manieren om te beleggen zijn via beleggingsfondsen of via aandelen. Ook zijn er regelmatig projecten waarbij je kunt participeren in zonneparken of windmolens. Het risico van dergelijke projecten is vaak hoger dan gedacht. Denk aan de mislukte investeringen via Goodwood in teakhout.

4. Maak een selectie

Via de website van Morningstar kun je een grote hoeveelheid fondsen bekijken. Mornigstar heeft een goede reputatie op het gebied van het doorlichten van bedrijven. Ook het jaarlijks rapport van de VBDO kan behulpzaam zijn bij het kiezen van duurzame aandelen.

5. Formuleer je beleggingsdoel

Om succesvol te zijn met beleggen, adviseert de VEB om een doel te definieren. Omschrijf wat je wilt bereiken met je beleggingen. Je doel is bepalend voor de keuzes die je maakt, bijvoorbeeld ten aanzien van het in te leggen bedrag. Veelgenoemde doelen voor beleggen zijn bijvoorbeeld: over 10 jaar een bepaald bedrag bezitten, eerder stoppen met werken of sparen voor je pensioen.
Bedenk vooraf goed wat jouw beleggingsdoel is.

feb 162017
 

tijdklemmen KEWDe zogeheten tijdklemmen voor kapitaalverzekeringen, spaarrekeningen en beleggingsrechten eigen woning (tijdklemmen KEW)  komen per 1 april volledig te vervallen. Dat schrijft Staatssecretaris Wiebes (Financiën) aan de Tweede Kamer.

Wiebes had de Kamer toegezegd nadere informatie te sturen over de impact die het vervallen van de tijdklemmen heeft voor de kapitaalverzekering eigen woning (KEW), de spaarrekening eigen woning (SEW) en het beleggingsrecht eigen woning (BEW). Het parlement heeft daartoe vorig jaar een amendement aangenomen.

Vereenvoudiging

Uitkeringen uit een KEW, SEW of BEW zijn vrijgesteld van belasting als ten minste 15 of 20 jaar jaarlijks premies of bedragen worden betaald. Zo niet, dan is het rendement belast in box 1.

Aantal tijdklemmen KEW vervallen per 1 januari

Per 1 januari zijn de tijdklemmen KEW al vervallen bij:

 • beëindiging van een fiscaal partnerschap,
 • het krijgen van schuldhulpverlening,
 • vervreemding van de eigen woning waarbij direct daarna nog steeds of opnieuw een eigen woning ter beschikking staat en
 • ernstige financiële problemen.

Het amendement voorziet nu in het volledig vervallen van de eisen ten aanzien van de premiebetaling. “Hiermee krijgt de consument meer keuzevrijheid en ontstaat een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige praktijk.”

feb 162017
 

AOW-leeftijdVanaf 2022 wordt de nieuwe AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. Hiermee wordt voor het eerst de AOW-leeftijd aangepast aan de stijgende levensverwachting die door het CBS is berekend.

In 2012 stemde een grote meerderheid van de Eerste en Tweede Kamer in met het koppelen van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting van mensen. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd daarom automatisch aangepast aan de stijging van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd.

Dit gebeurt in stappen van drie maanden per jaar, op basis van een in de wet vastgelegde formule. De verhoging moet volgens de wet vijf jaar voor inwerkingtreding bekend worden gemaakt, zodat mensen zich hierop kunnen voorbereiden. Daarom is de verhoging in 2022 nu al gecommuniceerd.

AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 omhoog naar 66 jaar in 2018, 67 jaar in 2021 en 67 jaar en 3 maanden in 2022. Op Rijksoverheid.nl kunt u uw AOW-leeftijd zelf berekenen.

Overbruggingsregeling

Als u met prepensioen of VUT bent, kunt u door de verhoging van de AOW-leeftijd te maken krijgen met een inkomensgat. Dit gat ontstaat omdat uw AOW-uitkering later ingaat dan uw prepensioen- of VUT-uitkering stopt. Op de website Wijzer in geldzaken kunt u berekenen of u onder de overbruggingsregeling valt en hoe hoog uw uitkering is. Deze regeling duurt tot 2023.

 

feb 022017
 

financiële beslissingenOok al kun je zelf de info bij elkaar googelen, het is maar zeer de vraag of je daarna de juiste keuze maakt! Zo rationeel handelen we als consument niet bij het nemen van financiële beslissingen.

Werk aan de winkel voor psychologen en grafisch ontwerpers. De consument blijkt bij het nemen van financiële beslissingen meer te worden gestuurd door de manier waarop informatie wordt gepresenteerd dan door de feiten.

Voorbeeld:
Monique wil een spaarrekening openen. Ze bezoekt de website van haar bank en ziet daar meerdere spaarrekeningen staan. Spaarrekening X valt haar het meeste op. Op de overzichtspagina neemt deze spaarrekening de meeste plaats in beslag, er staat een mooie afbeelding bij en het lettertype is groter dan bij de andere spaarrekeningen. Monique kiest voor spaarrekening X. Ze denkt dat deze spaarrekening door de meeste mensen wordt gekozen en dus ook voor haar het beste is.

Financiële beslissingen

Een goede financiële beslissing nemen is moeilijk. Dit betekent namelijk dat je:
• risico’s juist moet inschatten;
• moet kijken naar de korte én lange termijn;
• moet leren van je fouten.

Wellicht juist omdat het nemen van de juiste financiële beslissing zo moeilijk is, baseren consumenten zich op hun gevoel.

Aanbieders van financiële producten spelen in op dit gevoel. Denk bijvoorbeeld aan standaardopties: als je een creditcard aanvraagt op internet en de standaardinstelling staat op gespreid betalen met een laag maandbedrag, dan laten veel consumenten dit zo staan. Het is niet zeker dat dit ook de juiste keuze is.
De kans is reëel dat jij ook bewust of onbewust wordt beïnvloed door de manier waarop de producten worden gepresenteerd.

Wil je voorkomen jij jouw belangrijke financiële beslissingen voornamelijk neemt op basis van je gevoel, vraag dan de hulp van een adviseur. Zodat jullie samen op basis van relevante feiten, kunnen kijken naar de beste keuze voor jou.

Advies geven is overigens geen (onbedoelde) beïnvloeding. Een goede adviseur baseert zijn advies immers op de wensen en behoeften van jou als klant.

Wil je ook de juiste keuzes maken? Neem dan contact met me voor een afspraak via info@kwa123.nl of bel 0570 – 59 25 99.

jan 112017
 

belastingvrije schenkingIn 2017 kun je weer eenmalig een belastingvrije schenking van €100.000 doen aan een familielid voor de eigen woning!

Net als in 2013 en 2014 is de voorwaarde voor deze belastingvrije schenking dat je het geld besteedt aan de aankoop of verbouwing van een woning of voor het aflossen van een hypotheekschuld.

Het is al toegestaan een bedrag van 2.122 euro belastingvrij te schenken, ongeacht het doel van de schenking of de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Bij een schenking van ouder op kind is het jaarlijks toegestane bedrag € 5.304 Dit bedrag mag je besteden aan ieder willekeurig doel. In alle andere gevallen betaal je schenkbelasting.

Spelregels belastingvrije schenking tot € 100.000,-

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het ontvangen van een belastingvrije schenking voor de eigen woning. Deze luiden als volgt:

  • je bent tussen de 18 en 40 jaar oud
  • je hebt in 2013 of 2014 geen gebruik gemaakt van deze vrijstelling
  • je gebruikt de schenking voor:
   • Aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning
   • Aflossing van de eigenwoningschuld (hypotheek)
   • Aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning
   • Afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming

  Door in familieverband gebruik te maken van de mogelijkheden van deze schenking wordt de aankoop van jouw droomhuis misschien toch haalbaar. Zeker nu de rentestand ook nog eens historisch laag is.

  Kom in actie

  Maak er werk van. Eén ding is zeker. Ook aan de huidige lage rentestand komt een keer een einde. Daarnaast is het onzeker hoe lang deze mogelijkheid van belastingvrij schenken van dit bedrag mogelijk blijft.

  Goede voornemens?

  Begin het jaar daarom goed en onderzoek wat jouw mogelijkheden zijn. Laat je hierbij eventueel informeren door een financieel adviseur.

  dec 222016
   

  doorbeleggingspensioen

  Als je kunt “shoppen” met je pensioenkapitaal, dan zijn er vanaf 2017 veel meer mogelijkheden. Je bent niet meer verplicht een gegarandeerd levenslang pensioen aan te kopen met het expiratiekapitaal uit de polis.

  StellingNiet je eigen financieel vernuft of spaarzin, maar veel meer het moment waarop je moeder je in de wieg kon leggen, bepalen de financiële gezondheid van veel pensionado’s.

  Een stukje hiostorie

  Als ik 15 jaar geleden voor een stakende ondernemer een offerte ging maken voor een Direct Ingaande Lijfrente dan kon ik als rekenrente rond de 6% invullen.

  Zonder in te teren op je storting kon je jaarlijks bij deze rente al Hfl 6.000,- opnemen.
  Met de huidige rente van 0,3% begin je direct na aankoop fors in te teren op je kapitaal.  Je periodieke uitkering valt daardoor fors lager uit dan in periodes met een hoge rentestand.

  Ook de hoogte van de polisuitkering valt momenteel veel mensen tegen

  In de jaren ‘90 van de vorige eeuw waren beursrendementen van boven de 10% meer regel dan uitzondering.
  Wie eind 1990 in Nederland honderd gulden stak in een gemiddeld aandelenpakket, samengesteld volgens de Amsterdam EOE-index, had eind maart van 1996 de waarde van dit pakket zien aangroeien tot 224 gulden, een gemiddeld jaarlijks rendement van 13,7 procent.

  Dat gold ook voor de mensen die toen niet in een beleggingspolis investeerden maar in een kapitaalsverzekering profiteerden. De winstdeling van die garantiepolissen was door het flinke obligatierendement van meer dan 6% per jaar vaak aanzienlijk.

  Als vuistregel gold dat gedurende de looptijd van 30 jaar van de polis het verzekerd kapitaal werd verdubbeld door de winstbijschrijvingen.

  Met of zonder veel risico: Het rendement was altijd goed!

  Ontwikkeling levensverwachting 65plussers

  Toen in 1957 de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen, was dat voor veel ouderen een uitkomst. Nederland ontworstelde zich uit de armoede en voor pensioenopbouw was nog geen geld geweest. De resterende levensverwachting van de meeste 65plussers was in die tijd minder dan 10 jaar. Nu worden we door racende pensionado’s op glimmende e-bikes regelmatig voorbij gefietst. Het behalen van een leeftijd boven de 90 jaar is allang geen uitzondering meer.

  Het is nu een slecht moment om met pensioen te gaan!

  Pensioen moet volgens de wet een vast en gelijkmatig karakter hebben. Dit zorgt ervoor dat er ingekocht wordt bij aankoop van pensioen en/of lijfrente op basis van de geldende rentestand. Gevolg… tegenvallende periodieke uitkeringen.

  De wet is hierop aangepast en het is nu mogelijk om niet tegen de zeer lage huidige rente je levenslange pensioen aan te kopen op je pensioendatum. Je kunt je pensioen geheel of gedeeltelijk laten fluctueren met het rendement van je kapitaal dat belegd blijft. Het criterium vast en gelijkmatig wordt hierbij losgelaten en je verliest zekerheid in ruil voor een kans op een hoger pensioen.

  Conclusie

  Pensioen blijft ingewikkelde materie en advies is echt noodzakelijk.

  Gelukkig valt er vanaf nu meer te kiezen en is er een alternatief voor de aankoop van je pensioen of lijfrente op het moment van historisch lage rente.