AOV formulier

 

Intro

Wij vragen u dit formulier in te vullen en daarna een kopie van het getekende formulier aan ons te retourneren. Een volledig ingevuld formulier vormt de basis van een passend AOV advies voor u. Wij realiseren ons dat het een uitgebreide vragenlijst is en zullen uw gegevens alleen gebruiken om tot een passend advies te komen en de benodigde offerten voor u aan te maken.

Enkele vragen hieronder worden nader uitgelegd. Dit kunt u herkennen aan het vraagteken achter het antwoord. Wanneer u met de cursor hier overheen gaat ziet u de toelichting hierop.

Basisgegevens klant


ja

Gegevens van uw bedrijfja

Elders lopende verzekeringen


Inkomensgegevens

Uitgangspunt is uw gemiddelde inkomen gedurende de laatste drie jaar. Voor zelfstandigen is dit de gemiddelde winst uit onderneming. Voor starters geldt het inkomen van de laatste drie jaar aangevuld met de geschatte jaarwinst aan de hand van een businessplan met winstprognose


ja


Overzicht van uw werkzaamheden per week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


uur/week


km/jaar

Hiernaast kunt u de werkzaamheden die als handenarbeid kunnen worden omschreven nader toelichten. Deze gegevens zijn mede bepalend voor de risico-klasse indeling door de verzekeraar.

De gewenste dekkingArbeidsongeschiktheidscriterium

De meest uitgebreide dekking heeft u, als u kiest voor het afdekken van het risico dat u uw beroep niet meer kan uitvoeren conform de werkzaamheden zoals aangegeven ten tijde van het aangaan van de verzekering. U kiest dan voor beroepsarbeidsongeschiktheid als criterium. Als u niet vast wilt houden aan uw huidige beroep kunt u kiezen voor het criterium passende arbeid. De arbeidsdeskundige van de verzekeraar kijkt samen met u naar welke werkzaamheden u nog wel zou kunnen doen, rekening houdend met uw opleiding en werkervaring. U kunt met dit criterium volgens de verzekeraar doorgaans weer sneller aan het werk. Bij gangbare arbeid als criterium kijkt de arbeidsdeskundige of u nog werk kunt doen ongeacht wat voor werk. U kunt dus nog sneller aan het werk volgens dit criterium.

vb. 55 jaar/ 60 jaar/ 62 jaar / 65 jaar / 67 jaar

ja


ja


Standaard 25%

Aan te leveren documenten


Algemene vragen op basis van de wet Financieel Toezicht (Wft)


Huur plus servicekosten of rente plus aflossing en poliskosten

Alimentatie, verzekeringen, krediet, (studie)kosten kinderen, autokosten, belastingen en gemeentelijke heffingen
ja


Globaal zijn er twee typen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Sommenverzekering: keert bij arbeidsongeschiktheid naar rato van arbeidsongeschiktheidspercentage het overeengekomen bedrag uit en toetst dit niet aan uw inkomen. Schadeverzekering: keert bij arbeidsongeschiktheid naar rato van arbeidsongeschiktheidspercentage uit als er sprake is van inkomensderving. Ook tussenvormen met tussentijdse inkomensinventarisatie en tijdelijke garantie zijn mogelijk.

Ik vind het belangrijkste dat: (bijvoorbeeld: vaste lasten afdekken of vermogen beschermen)


maanden

Wij gebruiken je gegevens zoals aangegeven in onze privacy verklaring